niedziela 19 Sierpień 2018

Kilka sposobów na zwolnienie z kasy fiskalnej w najmie w 2015 roku

wynajem kasa fiskalna wynajem

ZWOLNIENIE Z KASY FISKALNEJ

Artykuł 111 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług (czyli tzw. Ustawy o VAT) mówi:

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jeśli jesteś właścicielem lub właścicielką mieszkań, które wynajmujesz, ten zapis musisz rozumieć w ten sposób, że:

Posiadając nieruchomości, które są przeznaczone na wynajem dla osób fizycznych, musisz rejestrować przychody z najmu za pomocą kasy fiskalnej.

Istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia z tego obowiązku, ale w tym kontekście trzeba spełnić odpowiednie warunki.

W tym artykule znajdą się wszystkie porady i zapiski, które pozwolą sprawdzić, czy możesz uniknąć obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

O zwolnieniach z obowiązku posiadania kasy fiskalnej i prowadzenia ewidencji sprzedaży towarów i usług, można poszukać w Rozporządzeniach Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 roku. Jednak te rozporządzenia były aktualne na lata 2013-2014.

zwolnienie z kasy fiskalnej

Aktualne zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży towaru i usług na lata 2015 i 2016, zostały ustanowione przez Ministra Finansów 4 listopada 2014 roku.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Według nowego rozporządzenia, większa grupa podatników została zmuszona do założenia kasy fiskalnej, przez co też mniej osób może skorzystać z ustawowego zwolnienia. Obowiązek założenia kas fiskalnych został nałożony na lekarzy, mechaników, w punktach wymiany opon samochodowych, fryzjerów, kosmetologów i pracowników w zakładach kosmetycznych, a także prawników i doradców prawnych.

Osoby, które wynajmują mieszkania osobom fizycznym, mogą być spokojniejsze, ponieważ obowiązują ich zwolnienia, które od listopada 2012 roku niewiele się zmieniły.

W chwili obecnej mogą skorzystać oni z trzech zwolnień, które zostały zapisane w ustawie.

Sposób numer 1: obrót poniżej 20 000 złotych

Art. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł. Jeśli zaczęliœmy najem w poprzednim roku podatkowym, to nasz limit zmniejsza się proporcjonalnie do okresu prowadzenia najmu.

Natomiast w pkt 2 art. 3 ust. 1 również zostały uwzględnione osoby, które rozpoczną wynajem mieszkań osobom fizycznym po 31 grudnia 2014 roku. W zależności, w którym miesiącu wynajem zostanie rozpoczęty, trzeba będzie obliczyć proporcję, czasu otrzymywanego przychodu, do okresu całego roku podatkowego.

Przykładowo, jeśli wynajmowanie mieszkań rozpocznie się w październiku, to zostały nam jeszcze 3 miesiące do końca roku podatkowego. 20 tysięcy dzielimy przez 12 miesięcy całego roku i mnożymy przez 3 miesiące uzyskiwania przychodu. To daje nam 5 tysięcy złotych, jako kwotę zwalniającą przed założeniem kasy fiskalnej. Jeżeli wiesz, że Twoje zarobki z najmu nie przekroczą 20 000 złotych w ciągu roku podatkowego, nie musisz kupować kasy fiskalnej.

Sposób numer 2: dokumentowanie całości obrotu fakturą

wynajem kasa fiskalnaZgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W załączniku można znaleźć konkretne informacje:

– w pozycji 21 usługi krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych),
– w pozycji 26 –wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
– w pozycji 27 usługi związane z obsługą rynku nieruchomości.

Jednak, art. 2 ust. 2 rozporządzenia mówi, że powyższe zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli dostawa towarów i œświadczenie usług w całości zostały udokumentowane fakturą.

Obowiązek ewidencjonowania najmu poprzez kasę fiskalną, zostaje zwolniony, gdy na całe obroty z najmu własnych nieruchomości wystawisz faktury swoim najemcom.

Od 2014 roku weszło w życie rozporządzenie mówiące o tym, że właściciele nieruchomości, które są wynajmowane, zamiast rachunków wystawiają faktury. Gdy nieruchomość została wynajęta na cele mieszkalne, to istnieje możliwość zastosowania zwolnionego Vat-u, czyli VAT ZW. Dodając jednocześnie na fakturze, ustawę na podstawie której, korzystamy ze zwolnienia (art. 43 ust. 1 pkt 36 Ustawy o Vat).

Sposób numer 3: wpłaty najemców zostały przelewane w całości na konto wraz z prawidłowo opisanym przelewem

Zgodnie z art. 2 ust. 1 oraz opisem pozycji nr 38 załącznika do rozporządzania zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli œświadczący usługę otrzyma w całoœci zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynnośœci dotyczyła.

Jeżeli wszyscy najemcy będą przelewać czynsz na Twoje konto, dodatkowo odpowiednio precyzyjnie opisując tytuł przelewu, to również podlegasz zwolnieniu obowiązku posiadania kasy fiskalnej.

Aby dopełnić ten warunek, trzeba zadbać, by przelew był dokładnie opisany. Urząd Skarbowy musi dokładnie wiedzieć, który przelew jakiej transakcji dotyczył.

W tytule przelewu musi się zatem znaleźć za co najemca płaci, za jaki okres korzystania z mieszkania, a także jakie są dane wynajmowanej nieruchomości, jak i również, kto jest najemcą.

To zwolnienie z kasy fiskalnej dotyczy również opcji, gdy chcemy pobrać kaucję od najemcy przy pierwszym miesiącu jego korzystania z naszej nieruchomości. Jeśli będzie ona wpłacona w postaci gotówki, to automatycznie zwolnienie 3 przestaje nas chronić przed kasą fiskalną.

Jeśli jednak poprosimy o przelanie tej kaucji na konto z dokładnym opisem w przelewie za co jest ta kwota, dla kogo i od kogo, to wtedy można być spokojnym – zwolnienie zostało spełnione.

Przykład„czynsz najmu za miesiąc wrzesień 2015, ul. Witosa 15, Białystok”. Jeśli wpłata jest dokonywana w imieniu innej osoby warto dodać: „za Jana Kowalskiego”.

 

Pozostaje więc pytanie:
Czy muszę spełnić warunki aż 3 zwolnień, żeby móc ominąć obowiązek zakupu i korzystania z kasy fiskalnej?

Odp: Nie.

Wystarczy, że spełnimy jedno zwolnienie, i rozporządzenie o obowiązku posiadania kasy fiskalnej nas przestaje obowiązywać. Trzeba jednak uważać, by być bardzo precyzyjnym w tych zwolnieniach.

Ponieważ brak jednego przelewu, czy nie wystawienie faktury za jeden miesiąc, powodują, że zwolnienie z kasy fiskalnej przestaje nas obowiązywać.

Pobierz wersje do wydruku PDF

Może Ci się spodobać:

0 opinie

Zostaw odpowiedź