wtorek 22 Sierpień 2017

Co to jest umowa agencyjna i co ona w sobie zawiera? [12]

umowa agencyjna

Umowa agencyjna

Umowę agencyjną, nazwiemy umowę, którą zawierają między sobą agent turystyczny, a także organizator turystyczny. Oba przedsiębiorstwa współpracują ze sobą na wypisanych warunkach. Bardzo często można mówić również o odpłatności za podpisanie umowy agencyjnej w wysokości od 500 złotych do nawet 3000 złotych.

Aby umowa agencyjna ważna, i dwustronnie zobowiązująca, muszą się w niej znaleźć poszczególne zapiski. Wśród nich musi czas trwania umowy, a także jaka prowizja będzie wypłacana agentowi za sprzedanie pakietu usług turystycznych oferowanych przez organizatora.

W niektórych umowach mogą być zawarte tak zwane tak zwane targety. Agent musi zatem w ciągu danego okresu czasu sprzedać określoną ilość pakietów usług turystycznych, bądź za konkretną kwotę. Jeśli nie spełni tych warunków, umowa agencyjna może zostać po prostu rozwiązana. Na pewno w takiej umowie agencyjnej znajduje się również zastrzeżenie, że agenci mogą sprzedawać pakiety turystyczne wyłącznie po cenach, które zostały ustanowione przez organizatora. Zatem agenci nie mogą klientowi udzielać żadnych rabatów.

Dzięki temu nie ma żadnej konkurencji pomiędzy agentami występującymi w imieniu tego samego organizatora. Jest to bardzo ważne, ponieważ szanse w jednej lokalizacji, byłyby po prostu nierówne. Czy agenci zyskują coś ponad wypłacaną prowizję za dokonaną sprzedaż? Okazuje się, że profesjonalny organizator zadba również o wsparcie marketingowe jak i również merytorykę. Agent będzie mógł otrzymywać najnowsze katalogi, ulotki, a także wiele innych gadżetów reklamowych.

Bardzo ciekawą zależnością jest na pewno to, że agenci turystyczni nie muszą się ograniczać tylko i wyłącznie do jednego organizatora. To samo działa w drugą stronę. Organizatorzy mogą mieć wielu agentów.

[1] Artykuł „Ecco Holiday limituje agentów” http://www.wiadomosciturystyczne.pl/index.php?action=artykuly&start=artykul&m=0,55&ID=467 pobrany ze strony dnia 21.11.2011

Możesz również zobaczyć:

0 pytania / komentarze

(p)