poniedziałek 23 Październik 2017

Jak czynniki ekonomiczne wpływają na popyt turystyczny? [17]

popyt turystyczny

Czynniki ekonomiczne wpływają na popyt turystyczny

Czynniki ekonomiczne bez wątpienia są determinantami, jeśli chodzi o popyt turystyczny. Oznacza to, że są to czynniki nie do końca zależne od nas samych, a przynajmniej nie bezpośrednio. Często na takie czynniki bardzo duży wpływ ma otoczenie.

Jeśli weźmiemy pod uwagę ogólnie czynniki ekonomiczne, to wśród nich wyróżnimy bardziej szczegółowe elementy wpływające na popyt turystyczny. Wśród nich znajdą się dochody, ceny produktów, średnie dochody w danym kraju, a dokładniej dochody klienta w skali dochodów krajowych.

Jeśli będziemy omawiać dochody konsumentów, a także jak się to ma do popytu turystycznego, to trzeba wziąć pod uwagę również dochodową elastyczność popytu. Jest to zjawisko regulujące zależność pomiędzy dochodami klienta, a jego wydatkami w branży turystycznej. Oznacza to, że im więcej dana turystka będzie zarabiać, to również tym więcej będzie wydawać pieniędzy na produkty turystyczne.

Wtedy możemy mówić nawet o dodatniej dochodowej elastyczności popytu. Gdy jednak zajdzie sytuacja odwrotna, wtedy ta relacja będzie ujemna. W drugim przypadku może zdarzyć się jednak nadal bardzo dużo wyjątków. Wtedy będzie można mówić o tak zwanym efekcie rygla. Niektórzy klienci faktycznie mogą stracić część swoich dochodów. Jednak takich finansowych niedogodności, nie rezygnują oni z turystyki.

Taka zachowana elastyczność popytu, dotyczy raczej turystyki zagranicznej. Jeśli chodzi o turystykę krajową, to już dochody i ich wahania nie odgrywają aż tak kluczowej roli na popyt.

Kolejnym czynnikiem ekonomicznym są ceny produktów. W tym przypadku można sugerować się prawem popytu A. Marshalla, które mówi o tym, że im niższa cena będzie produktu, tym popyt będzie większy. Natomiast wzrost ceny wywoła spadek popytu. Ale i tutaj również znajduje się wiele wyjątków, zresztą jak na każdą regułę przystało.

[1] Altkorn J., Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s.23. [2] Niezgoda A., Zmyślony P., Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 51,52,55,71. [3] Middleton V.T.C., Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa 1996, s.39. [4] Gaworecki W. W., Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s.167. [5] Łaciak J., Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2010 roku, Warszawa 2011, s.25 www.dms.msport.gov.pl_app_document_file_552_Uczest_POL_2010.pdf (data pobrania 13-11-2011r) [6] Gaworecki W. W., Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s.167.

Możesz również zobaczyć:

0 pytania / komentarze

(p)