poniedziałek 22 Styczeń 2018

Jak może wyglądać Ankieta o miejscowości?

ankieta miejscowość

Ankieta o miejscowości


1. Jak często przyjeżdża Pan(i) do …………………?

 

□   jestem tu pierwszy raz

□   wielokrotnie w ciągu roku

□   raz na kilka lat

□   rzadziej

 

2. Na jak długo przyjechał/a Pan/i do………………..?

 

□   1 dzień

□   2 – 3 dni

□   4 – 6 dni

□   tydzień

 

3. Jaki jest cel Pana/i podróży do …………………..?

 

□   wypoczynkowy

□   poznawczy

□   rozrywkowy

□   biznesowy

□   inny (jaki?)

 

4. Jakim środkiem lokomocji Pan/i przyjechał/a do ………………… ?

 

□   pociąg

□   autobus

□   samolot

□   samochód

□   prom

 

5. Jak ocenia Pan/i infrastrukturę turystyczną miasta w skali od 1 do 5 ?

 

Ocena
Infrastruktura
5
4
3
2
1

 

Baza noclegowa
Baza gastronomiczna
Obiekty sportowo rekreacyjne
Komunikacja miejska

 

6. Skąd czerpie Pan/i informacje na temat atrakcji turystycznych w ……………….?

 

□   informacja turystyczna

□   reklama w mediach

□   informatory, przewodniki

□   Internet

□   inne (jakie?)

 

7. Z czym Panu/i kojarzy się ………………………..?

 

□   nie mam skojarzeń z ……………………..

□   wypoczynek

□   ważne wydarzenia historyczne (jakie?)

□   zabytki (jakie?)

□   imprezy (jakie?)

 

8. Czy według Pana/i …………………… jest atrakcyjne turystycznie?

 

□   tak

□   nie

□   nie mam zdania

 

9. W jaki sposób spędza Pan/i czas w …………………………….. ?

 

□   zwiedzanie

□   imprezy i wydarzenia kulturalne

□   puby, kawiarnie

□   pobyt u znajomych

□   plaża

 

10. Co wymaga większej promocji przez miasto ………………………?

 

□   obiekty historyczne i zabytki (jakie?

□   obiekty sportowe i rekreacyjne (jakie?)

□   imprezy (jakie?)

□   plaże

 

11. Czy ………… powinien się promować jako atrakcja turystyczna?

 

□   tak

□   nie

 

Metryczka

Płeć:

□   kobieta

□   mężczyzna

Wiek:

□   poniżej 17 lat

□   18 – 24 lat

□   25 – 39 lat

□   40 – 59 lat

□   powyżej 60 lat

Miejsce zamieszkania:

□   wieś

□   miasto do 25 tys. mieszkańców

□   miasto od 25 tys. do 50. tys. mieszkańców

□   miasto od 50 tys. di 100 tys. mieszkańców

□   miasto powyżej 100 tys. mieszkańców

 

pdnplik Ankieta o miejscowości w pliku PDF

ah1

bzk1

0 pytania / komentarze

(p)