niedziela 19 Sierpień 2018

Kim jest agent turystyczny? [11]

agent turystyczny

Agent turystyczny

Definicję profesji agenta turystycznego reguluje artykuł 3 punktu 7 ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Według niej agentem turystycznym jest każdy przedsiębiorca, którego działalność opiera się przede wszystkim na ciągłym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczeniu usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju.

Definicja cytowana wprost z ustawy rzeczywiście może wydawać się dość zawiła. Jeśli chcemy rozwikłać jego zadania w dużo prostszym języku, to należy ująć przede wszystkim to, że jest to swego rodzaju pośrednik pomiędzy producentami turystycznymi, a klientami. A może on działać w imieniu, a także na rzecz organizatora turystycznego.

Do jego najważniejszych zadań zalicza się przede wszystkim weryfikowanie dostępności miejsc, jak i również ich rezerwowanie, dowiadywanie się czym charakteryzują się wybrane produkty turystyczne, jak i również jest w posiadaniu wszystkich biletów lotniczych, wejściówek do muzeów i podobnych rzeczy. Za pośrednictwem Agenta turystycznego dokonuje się również zapłaty za imprezę turystyczną. Przyjmuje on i przekazuje dalej wszelkie reklamacje.

Gdy pojawiło się teraz nowe pojęcie Agenta turystycznego, to na pewno też chcemy dowiedzieć się, jaka jest różnica pomiędzy jego funkcją, a funkcją organizatora turystycznego. Organizator turystyczny, w przypadku pewnych niedociągnięć w umowie, lub przypadków, które psują organizowaną imprezę turystyczną, ponosi za to wszystko odpowiedzialność. Natomiast agent turystyczny, nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Dlatego też nie musi wcale korzystać z gwarancji bankowych, albo ubezpieczeń.

Agent turystyczny nie musi swojej działalności rejestrować w głównym rejestrze organizatorów, a także pośredników turystycznych. Ale za to świadczy on usługi na rzecz organizatora turystycznego.

Pomiędzy organizatorem turystycznym, a agentem zawierana jest specjalna umowa agencyjna, dzięki której to organizator jest stroną decydującą o wszystkim. To również organizator decyduje, kto będzie jego agentem turystycznym.

Skoro agent turystyczny nie ponosi odpowiedzialności za swoje pomyłki, to w którym miejscu klient może domagać się swoich praw. Sytuacja rozwiązuje się wtedy pomiędzy klientem, a organizatorem. Natomiast gdy agent dopuścił się bardzo dużych przewinień, to organizator może domagać się odszkodowania od niego przed sądem.

[1] Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi poprawkami. [2] Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo Albis, Kraków 2000, s. 102. [3] Mazurkiewicz L., Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 244.

Może Ci się spodobać:

0 opinie

Zostaw odpowiedź