środa 23 Sierpień 2017

Kim jest organizator turystyczny? [9]

organizator turystyczny

Organizator turystyczny

Ustawa regulująca prawo dla branży turystycznej, została wdrożona w życie 29 sierpnia 1997 roku i nosi miano ustawy o usługach turystycznych. Oczywiście od tamtej pory był wielokrotnie nowelizowana, ze względu na błyskawiczny rozwój tej dziedziny gospodarki.

Ustawa ta nie wysunęła takiego pojęcia jak biuro podróży. Jednak znajduje się inny podział przedsiębiorstw turystycznych, klasyfikujący je na organizatorów turystki, pośredników turystycznych, a także agentów turystycznych.

Inną nazwą organizatorów turystyki jest operator podróży, którzy sprzedają pakiet usług turystycznych, po wcześniejszym zakupie różnych pojedynczych usług. Natomiast według ustawy organizatorem turystyki jest przedsiębiorca, który organizuje imprezę turystyczną.

Oczywiście we wspomnianej ustawie nie kończy się jedynie na definicji organizatora turystycznego. Oprócz tego, trzeba również zmierzyć się z wypisanymi różnymi warunkami, które przedstawiciel tej profesji musi wypełniać. Przede wszystkim organizator turystyczny, musi wpisać swoją działalność do Głównego Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. Dzięki temu organizatorzy zyskują akredytację marszałka województwa, natomiast klienci zyskują pewność, że firma jest w pełni legalna.

Kolejnym punktem, jaki musi zostać spełniony przez operatora turystycznego jest przede wszystkim zapewnienie powrotu klientów z miejsca wyjazdu. Taka sytuacja może zaistnieć dopiero wtedy, kiedy organizator okazuje się niewypłacalny. Jeśli również impreza turystyczna nie dojdzie do skutku z winy organizatora, to również jest on zobowiązany do tego, żeby zwrócić pieniądze swoim klientom.

Ustawa stara się również unormować oferty handlowe organizatorów turystycznych. Według przepisów prawa, klienci nie mogą być wprowadzani w błąd. Przy tym również muszą pamiętać o przestrzeganiu przepisów o poinformowania klienta, o obowiązujących przepisach paszportowych w danym kraju, wyrobienia sobie innych dokumentów, dokonania szczepień, a także stopnia bezpieczeństwa.

Organizatorzy turystyczni najczęściej kompletują wszystkie usługi tak, by stworzyć całkowity pakiet, zaczynając od transportu na lotnisko, poprzez organizowanie noclegu i wyżywienia, a kończąc na organizowaniu wolnego czasu turystom.

[1] Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi poprawkami. [2] Mazurkiewicz L., Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 243 za Middleton V., Marketing In Travel and Tourism, Heinemann, Oxford 1994, s.311.

Możesz również zobaczyć:

0 pytania / komentarze

(p)