niedziela 19 Sierpień 2018

turystyka teoria

Turystyka teoria – osoby, które studiują turystkę i rekreację, bądź robią specjalny kurs na przewodnika wycieczkowego, zapewne muszą dokształcić się z zakresu wiedzy teoretycznej na temat organizowania wycieczek, przygotowywania ofert noclegowych, a także atrakcji turystycznych. Turystyka jest to dziedzina szeroko pojmowana zarówno przez specjalistów jak i również przez amatorów. Ponieważ pasjonaci podróżujący we własnym zakresie, również interesują się teorią związaną z turystyką, a dokładniej czytają różne przewodniki.

podmioty rynku

Podmioty biorą udział w rynku turystycznym Według Philipa Kotlera, rynek powinniśmy rozumieć jako zbiór klientów, którzy mogą być potencjalni na (Czytaj dalej)
cechy produktu

Cechy produktu turystycznego Do najważniejszych cech charakterystycznych produktu turystycznego zaliczane są przede wszystkim nietrwałość, zmienność, nierozdzielność, a także niematerialność. Pierwsza (Czytaj dalej)
turystyka turysta

Fundament produktu turystycznego Jeśli ktoś zastanawia się w ogóle na jakiej zasadzie w ogóle opiera się produkt turystyczny, to trzeba (Czytaj dalej)
produkt turystyczny

Produkt turystyczny Jeśli mielibyśmy sklasyfikować produkt turystyczny do produktów wymienionych przez P. Kotlera, to mieściłby się on niewątpliwie w usługach. (Czytaj dalej)
co to jest produkt

Najpopularniejszą definicją produktu jest określenie wszystkiego, co znajduje się w ofercie na rynku, co tylko może służyć do zaspokojenia ludzkich (Czytaj dalej)
turysta

Turysta czyli kto? O turyście można od razu powiedzieć, że jest to osoba odbywająca podróż. Ciężko jest znaleźć dokładną definicję (Czytaj dalej)
turystyka co to jest

Czym jest turystyka? Zacznijmy raczej do tego, z czym każdemu może kojarzyć się pojęcie związane z turystyką. Na pewno można (Czytaj dalej)

turystyka teoria